BASES 2015

BASES 2015
1Per accedir al premi de la categoria A es necessita un mínim de 3 persones i un màxim de 10 .
2Per accedir al premi de la categoria B es necessita un mínim de 11 persones i un màxim de 40.
3Per accedir al premi de la categoria C es necessita un mínim de 41 persones.
Podran participar comparses que no tinguin opció a premi.
4El lliurament de premis es farà amb un xec durant la Festa de Cloenda. Tanmateix s’haurà de signar un rebut per duplicat per el import del premi, d’acord amb la normativa dels Ajuntaments. Les persones que recullin el Premi és obligatori que portin disfressa.
5Es demanarà que hi hagi una separació entre comparsa i comparsa. La persona encarregada de marcar dites distàncies serà de la Comissió i caldrà respectar les seves indicacions. En cas contrari seran amonestats i restarà puntuació.
6El Jurat serà itinerant durant la Rua, NO es disposarà dels 3 minuts per fer l’exhibició .
7S’haurà de dur el nom i número en un lloc visible. L’esmenta’t número serà facilitat per la Comissió
8És obligatori que cada comparsa porti:
- Un extintor
- L’assegurança obligatòria dels vehicles a motor.
9Les puntuacions seran les següents:  
- Comparses categories B i C : Carrossa, originalitat, vestuari i coreografia durant la rua.  
- Comparses categories A: Originalitat, vestuari i animació durant la rua
La Comissió es reserva el dret d’admissió de les comparses sense un mínim de qualitat.
10L’ordre de sortida serà per sorteig i la data del mateix serà comunicada a través de la nostra web.
11Les inscripcions es faran omplint el formulari de la Web, fent una transferència bancària de 50 EUR, en concepte d’Inscripció, que s’ingressaran al compte:
Catalunya Caixa ES56 2013 0271 4702 0068 2595
A nom de Comissió Carnaval de l’Alt Maresme, indicant numero de DNI, Nom i Cognoms del que fa d’ingrés, a fi efecte de poder-vos retornar aquests diners el dia de la Festa de Cloenda.
Molt important enviar per mail el comprovant de la transferència indicant el nom de la comparsa i el telèfon de contacte. (contactes@carnavalaltmaresme.com)
12Per poder entrar al sorteig serà indispensable que hagin estat enviats a la Comissió les còpies de l’Assegurança dels vehicles a motor, DNI del responsable de la Comparsa i el comprovant de la transferència.
13En cas de pluja, un cop començada la rua, aquesta continuarà. Si alguna carrossa es retira (per opció pròpia), quedarà exclosa del premis. La Comissió es reserva el dret de suspendre el Carnestoltes, en cas de força major. En aquest cas la celebració s’ajornaria fins a la propera setmana, d’acord amb la Comissió organitzadora i els participants.
14La Comissió del Carnaval de l’Alt Maresme no es farà responsable d’accidents i/o aldarulls en general que es puguin produir durant la realització de la rua.
15Queda totalment prohibida l’entrada de menjar i ampolles de begudes, vidre, llaunes, bengales, petards, etc. ni objectes prohibits com ara navalles, punxons, etc. al recinte on es celebrarà la Festa de Cloenda per mesures de Seguretat Local.