Inscripcions 2023

Les inscripcions estan obertes

En la transferència cal fer constar el nom del responsable i el DNI en el concepte.

Recordeu!

Cal enviar el justificant de la transferència i les assegurances dels vehicles imprescindiblement abans de la data del sorteig.