Bases 2024

1.     Hi hauran 3 tipus de Premis:  Grup A,  Grup B i CARROSSES
2.     Els premis de Grup i Carrossa son acumulables.
3.     Per accedir al premi de la Categoria A es necessita un mínim de 3 persones i un màxim de 20, amb o sense carrossa.
4.     Per accedir al premi de la Categoria B  es necessita un mínim de 21 persones, amb o sense carrossa.
5.     Podran participar comparses que no tinguin opció a premi.
6.     El lliurament de premis es farà amb un xec durant la Festa de Cloenda. Tanmateix s’haurà de signar un rebut per duplicat per el import del premi, d’acord amb la normativa dels Ajuntaments. Les persones que recullin el Premi és obligatori que portin disfressa.
7.     Es demanarà que hi hagi una separació entre comparsa i comparsa. La persona encarregada de marcar dites distàncies serà de la Comissió i caldrà respectar les seves indicacions. En cas contrari seran amonestats i restarà puntuació.
8.     El Jurat serà itinerant durant la Rua, NO es disposarà de temps per aturar-se per fer l’exhibició.
9.     S’haurà de dur el número en un lloc visible. El esmenta’t número serà facilitat per la Comissió.
10.  És obligatori que cada comparsa porti:
– Un extintor
– L’assegurança obligatòria dels vehicles a motor.
11.  Les puntuacions seran les següents:  

1.     Categoria A: Vestuari i coreografia durant la rua.
2.     Categoria B : Vestuari i coreografia durant la rua.  

12.  La Comissió es reserva el dret d’admissió de les comparses i grups sense un mínim de qualitat.
13.  L’ordre de sortida serà per sorteig el dia de la reunió amb les Colles  i la data del mateix serà comunicada a través de la nostra web.
14.  Les inscripcions es faran omplint el formulari de la Web, fent una transferència bancària de 50 EUR, a nom de Comissió Carnaval de l’Alt Maresme, que s’ingressaran al compte:

BBVA ES61 0182 3488 3902 0388 3517

Indicant en el concepte de la transferència : 

el Nom del GRUP i el DNI del Responsable de la colla (Indispensable)

15.  Per poder-vos retornar aquests diners el dia de la Festa de Cloenda, serà indispensable que passi a recollir-ho la persona que consta en la transferència amb el DNI original.
16.  Per poder entrar al sorteig serà indispensable que hagin estat enviats a la Comissió les còpies de l’Assegurança dels vehicles a motor, DNI del responsable del Grup i el comprovant de la transferència.
17.  La Comissió del Carnaval de l’Alt Maresme no es farà responsable d’accidents i/o aldarulls en general que es puguin produir durant la realització de la rua.

Queda totalment prohibit realitzar espectacles pirotècnics ni utilitzar material pirotècnic durant la Rua, així com l’entrada de menjar i ampolles de begudes, vidre, llaunes, bengales, petards, etc. ni objectes prohibits com ara navalles, punxons, etc. al recinte on es celebrarà la Festa de Cloenda per mesures de Seguretat Local.